Wydawca

Firma                             Hassels Trading GmbH
Adres                             Henschelstrasse 5
                                        48599 Gronau

Telefon                           +49 - (0)2562 / 93370
Faks                                +49 - (0)2562 / 933777
e-mail                             marc[at]hassels.de

Dyrektor                          Martin Hassels
Sąd                                  HRB 11 880
Numer podatkowy        DE 265531754

Wsparcie techniczne Netkonzept Online
                                         Grevener Straße 464
                                         48159 Münster
                                         www.netkonzept-online.de 

Webdesign & Projektowanie strony i programowanie:
Thomas Witthoff

Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Zawartość oferty online
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie aktualności, prawidłowości, kompletności i jakości dostarczanych informacji. Roszczenia wynikające z odpowiedzialności autora powiązanej z użytkowaniem lub niewykorzystaniem przedstawianych informacji, względnie wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji, lub ich niekompletności , a w konsekwencji z powstałych przez to szkód materialnych i niematerialnych, są zasadniczo wykluczone, o ile autor nie popełnił rażącego zaniedbania w tym zakresie. Zakres oferty może ulegać zmianom i nie jest wiążący. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości zakresu stron bez uprzedniego poinformowania, podobnie do uzupełniania, usuwania zawartości lub wprowadzania czasowych względnie stałych publikacji.

2. Linki – odnośniki do innych stron
W przypadku bezpośrednich, lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych („linki“), nieobowiązuje bezpośrednia odpowiedzialność autora w tym zakresie, a wszelkie zobowiązania w zakresie odpowiedzialności mogą mieć miejsce tylko w przypadku gdy autor ma świadomość zawartości tychże stron, i byłby w stanie uniemożliwić korzystanie z niedozwolonych treści.
Autor stwierdza przy tym jednoznacznie, że w momencie utworzenia linków odpowiednie strony podlegające linkowaniu są wolne od niedozwolonych treści. Autor nie ma wpływu na bieżące i przyszłe kształtowanie zawartości na stronach, do których umieszczone są linki/ odnośniki, a które zostały zmienione po ich umieszczeniu. Stwierdzenie to obowiązuje w przypadku wszystkich linków i odnośników umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej, jak również w przypadku wpisów stron trzecich w księgach gości, listach mailingowych i listach dyskusyjnych przygotowanych przez autora. W przypadku błędnej, nielegalnej, lub niekompletnej zawartości a w szczególności w przypadku wykorzystania lub niewykorzystania informacji zawartych na stronie, odpowiada jedynie strona oferująca na stronie, do której odnośnik został podany, nie zaś strona, która wskazuje jedynie poprzez linki do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i dotyczące oznaczeń
Autor tworząc stronę stara się w przypadku wszystkich publikacji elementów graficznych, sekwencji wideo i tekstu, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstu przestrzegać praw autorskich a także użytkować dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i treści przygotowane przez niego, jak również sięgać do plików graficznych, sekwencji wideo i tekstów, które objęte są bezpłatną licencją.
Wszystkie podane w obrębie oferty internetowej i chronione przez stronę trzecią oznaczenia towarów i marki podlegają w sposób nieograniczony prawu własności i prawu w zakresie oznaczeń handlowych przysługujących zarejestrowanemu właścicielowi. Nie należy przy tym przyjmować w przypadku podania danego oznaczenia, że oznaczenia te nie są chronione przez prawa strony trzeciej. Prawa autorskie w zakresie elementów strony przygotowanych przez jego autora przysługują wyłącznie autorowi. W przypadku powielania lub użytkowania tych elementów graficznych, sekwencji wideo lub dokumentów dźwiękowych, a także zawartości tekstu w formie elektronicznej lub drukowanej, konieczna jest uprzednia i wyraźna zgoda autora.

4. Ochrona danych
O ile zaistnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub handlowych (adresy email, nazwiska, adresy pocztowe) w przypadku danej oferty internetowej, udostępnienie tychże danych dokonywane jest przez wprowadzającego dobrowolnie.

5. Prawomocność niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności
Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności jest postrzegane jako część oferty internetowej, na której znajduje się odnośnik do niniejszej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, nie będą odpowiadać, lub nie odpowiadają całkowicie bieżącemu prawodawstwu, pozostałe części dokumentu pozostają obowiązujące i nienaruszone.